Bokserski savez Srbije poslao je obaveštenje svim klubovima i trenerima širom Srbije o novom pravilniku licenciranja, koji vam prenosimo u celosti:

OBAVEŠTENJE trenerima i klubovima:

Poštovani,
S ciljem da poboljšamo kvalitet rada u bokserskim salama, samim tim i kvalitet domaće škole boksa , obaveštavamo vas da je BSS doneo novi Pravilnik o dozvoli za rad sportskih stručnjaka (Licenca).

Molimo vas da nam dostavite podatke o trenerima koji ispunjavaju uslove iz Pravilnika.

Dozvola za rad-Licenca ZASLUŽNI TRENER BOKSA
Zaslužni trener boksa treba da ispunjava sledeće kriterijume ( minimum 4 od 5):

 1. Da je državljanin Republike Srbije
 2. Da ima stečeno više ili visoko obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja
 3. Minimum 15.godina iskustva u obavljanju stručnog rada u boksu
 4. Da ima osvojenu Evropsku ili Svetsku medalju u uzrastu seniora ili dve medalje u uzrastu juniora ili omladinaca
 5. Da ima 10 pravaka na Pojedinačnom Prvenstvu države do podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za rad, od kojih je 5 u seniorskom uzrastu.
  Dozvola za rad za Zaslužnog trenera izdaje se bez roka važenja.

Potrebno je poslati:

1.Ime i prezime sportskog stručnjaka – trenera;

 1. datum i mesto rođenja sportskog stručnjaka – trenera;
 2. kontakt telefon sportskog stručnjaka – trenera;
 3. adresu elektronske pošte sportskog stručnjaka – trenera;
 4. ime i prezime boksera ili bokserke koju je trenirao i sa kojima ima osvojene medalje

Dozvola за рад-licenca TRENER BOKSA

 1. Da je državljanin Republike Srbije
 2. Da ima stečeno više ili visoko obrazovanje iz oblasti fizičkog vaspitanja, ili završen kurs za operativnog trrenera na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi
 3. Minimum 2 godine iskustva u obavljanju stručnog rada u bokserskom sportu.

Bokserski savez može izdati privremenu dozvolu za rad-licencu trenerima koji su u procesu licenciranja i ova dozvola može se izdati na perido od 3 do 6 meseci. U toku važenja privremene dozvole za rad-licence trener je dužan da dostavi savezu dokaz o pohadjanju kursa za trenere na akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi.

Klubovi koji nemaju trenera sa dozvolom za rad-licencom ne mogu nastupati na zvaničnim takmičenjima BSS.

Izvor: Bokserski savez Srbije